ΝΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΕΕ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

Του ΣΥΛΛΟΓΟΥ  με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ».

 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 20η Οκτώβρη του έτους 2022 και ώρα 07:00 συνήλθαν στο χώρο της έδρας του συλλόγου που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου και αριθμ. 37 τα μέλη του προαναφερόμενου συλλόγου για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με την παρουσία της δικαστικής αντιπροσώπου Χρυσούλας Μπαλτά δικηγόρου Θεσσαλονίκης  που διορίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμόν 4555/2022 απόφαση του Διευθυντή του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε την 20-10-2022 από τα μέλη του προαναφερόμενου συλλόγου και αποτελείται από :

1. Γκότσης Σταύρος

2. Εξίογλου Φώτιος

3. Μεντεσίδης Ιωάννης

 

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί και αφού τις έλεγξε, για να διαπιστώσει το δικαίωμα εκλογιμότητας, προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από την Διοίκηση του συλλόγου αντίγραφο των μελών του συλλόγου , που σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια κλπ).

Έλεγξε τις κάλπες και αφού βεβαιώθηκε ότι είναι  άδειες τις σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας στις 13.00 αφού προηγουμένως κάλεσε όσους  υποψήφιους ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια προσέρχονταν  ένας - ένας οι ψηφοφόροι δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα για να βεβαιώνεται ότι είναι ταμειακώς εντάξει και μπορούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ΔΣ και ΕΕ του Συλλόγου.

Τέλος αφού διαπιστώνοντας ότι είναι ταμειακώς  εντάξει έπαιρναν το ενιαίο ψηφοδέλτιο αποσύρονταν σε ειδικό για το σκοπό σαυτό διασκευασμένο μέρος όπου και σημάδευαν τις προτιμήσεις  τους και επανερχόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο από το νόμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας (κατάσταση ψηφισάντων) υπέγραφαν και ψήφιζαν.

Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε οριστεί η λήξη της δηλαδή στις 19.00 μ.μ..

Η Εφορευτική Επιτροπή διαπίστωσε μαζί με την Δικαστική Αντιπρόσωπο ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει και αποφάσισαν τη λήξη της ψηφοφορίας.

Κατόπιν αποσφραγίστηκαν οι  κάλπες αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε το απαραβίαστό τους , καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια έγινε η διαλογή τους , παρουσία όσων υποψηφίων ήθελαν, αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την  Δικαστική Αντιπρόσωπο.

Στο μητρώο του Συλλόγου είναι συνολικά εγγεγραμμένα  398   μέλη τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Με βάση το Πρωτόκολλο της ψηφοφορίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής , βρέθηκαν:

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 398

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:253

ΕΓΚΥΡΑ:253

ΑΚΥΡΑ:0

ΛΕΥΚΑ:0

 

Αφού έγινε η διαλογή οι υποψήφιοι του ενιαίου Ψηφοδελτίου έλαβαν κατά σειρά επιτυχίας

 

                                ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                       156 ΣΤΑΥΡΟΙ

2. ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                               170 ΣΤΑΥΡΟΙ

3. ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                    144 ΣΤΑΥΡΟΙ

4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                        101 ΣΤΑΥΡΟΙ

5. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                     52 ΣΤΑΥΡΟΙ

6. ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  137 ΣΤΑΥΡΟΙ

7.ΚΑΝΤΖΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ                    64 ΣΤΑΥΡΟΙ

8.ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                      77 ΣΤΑΥΡΟΙ

9. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                                62 ΣΤΑΥΡΟΙ

10. ΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              144 ΣΤΑΥΡΟΙ

11. ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                      222 ΣΤΑΥΡΟΙ

12. ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                                110 ΣΤΑΥΡΟΙ

13. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                142 ΣΤΑΥΡΟΙ

14. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                126 ΣΤΑΥΡΟΙ

 

 

 

 

                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                     166 ΣΤΑΥΡΟΙ

2. ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                     132 ΣΤΑΥΡΟΙ

3. ΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                116 ΣΤΑΥΡΟΙ

4. ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ                                                        181 ΣΤΑΥΡΟΙ

 

 

 

Βάση του αποτελέσματος εκλέγονται

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

2.ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4. ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

5. ΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

7. ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9. ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

10. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

11. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

  1. ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  2. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
  3. ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

Και Αναπληρωματικά Μέλη

1. ΚΑΝΤΖΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

3. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Και αναπληρωματικό μέλος

ΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Γίνεται μνεία ότι οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν ομαλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου και των Νόμων.

Για όλα αυτά συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό Αρχαιρεσιών που υπογράφεται όπως ακολουθεί αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε.

 

                                                                                                Θεσσαλονίκη  20 Οκτωβρίου 2022

 

 

Η Δικαστική Αντιπρόσωπος                                                   Η Εφορευτική Επιτροπή

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Copyright © 2013 pasdei.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.